Leverantör

Team Tejbrant AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Team Tejbrants ambition är att vara marknadsledande inom kundanpassad design och kostnadseffektiv tillverkning av produkter för det offentliga rummet, till gatu-, väg- och fastighetsmiljö samt för reklamaffischering. Vårt flexibla profilsystem gör produktionen särskilt modifierbar, vilket gör att vi smidigt kan anpassa väderskydden även till de mest specifika önskemålen.

Vi erbjuder också ett stort sortiment av andra gatumöbler, allt från busskurer, terminaler, cykeltak, cykelställ, cykelpumpar, entrétak, kundvagnsgarage, laddstationsskydd och rökkurer till informationstavlor, bänkar, pollare och skräpkorgar för både utom- och inomhusmiljöer.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar