Leverantör

Swerock AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Leverantör av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt av transport- och entreprenadmaskintjänster.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

ECO-Ballast av återvunna råvaror för bygg- och anläggningsändamål

Klimatsmart ballast av återvunna råvaror

Peabs dotterbolag Swerock har lanserat sin ECO-Ballast där minst hälften av materialet består av cirkulära material som både sparar naturresurser och minskar klimatavtrycket samtidigt som den uppfyller samma krav och egenskaper som jungfrulig ballast.

Swerock lanserar ECO-betong

Swerock lanserar ECO-betong

ECO-Betongen ger mindre klimatpåverkan än traditionell betong, eftersom man ersatt en del av cementen, som står för 90 % av betongens klimatpåverkan, med slagg från stålindustrin.