Vi utför underhåll av Byggkatalogen.se vilket kan påverka sökresultatet. Vi beklagar störningen och hoppas det ska påverka dig så lite som möjligt!
Leverantör

Svenska Reimpregnerings AB lavTOX

Produkter

Företagsbeskrivning

Firman bildades 1955 för Cobra-reimpregnering av elstolpar. Detta arbete byggde upp en gedigen kunskapsbank om träimpregnering, vilket senare ledde till utvecklingen av BOR-produkter som träskyddsmedel. Då dessa BOR-produkter även kunde användas i byggnader upprättades ”lavTOX” som dansk förhandlare för försäljning till den professionella marknaden. I Sverige utvecklades Svenska Reimpregnerings AB COBRA till Svenska Reimpregnerings AB lavTOX®.

Boracol ett registrerat och godkänt träskyddsmedel, en biocid som både bekämpar all påväxt på ytan samtidigt som den också tränger in på djupet och tar död på alla befintliga sporer. Boracolen stannar kvar i träet och verkar i förebyggande syfte.

Bor, det aktiva ämnet i Boracolerna, tränger in på djupet i träet och når in där svamp och träskadeinsekter är aktiva. Svampars resistens mot bekämpningsmedel är ett allvarligt och växande problem men mer än 100 års erfarenhet bekräftar att tränedbrytande svampar inte utvecklar resistens mot Bor. Bor är ett grundämne och dess effekt är stabil. Syntetiska molekyler försämras gradvis.

Produkterna har genomgått alla tester enl EU:s stränga regler för begränsning av kemikalier. Regler med höga krav på effektivitet, hälso- & miljöpåverkan. Utvärderad och godkänd i EU, registrerad av Kemikalieinspektionen.

Produkt Mögel Blånad Alger Röta/svamp Äkta Hussvamp Träskadeinsekter
Boracol 10 /3Bd      X      X     X           X             X -
Boracol 15    -     -    -           X             X              X