Leverantör

Svenska Fastighetsboxar AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget grundades 1991, då under namnet Silmec. Under 2005 inleddes ett omfattande framtidsarbete då Svenska Fastighetsboxar AB grundades. Detta företag fick ligga i förgrunden och Silmec fick fungera som ett eget varumärke.

Våra boxar används frekvent i Norden sedan 1991 och framåt.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video