Leverantör

Svensk Byggtjänst AB

Företagsbeskrivning

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag som ägs av ett 30-tal organisationer representerade från hela byggbranschen och hela byggprocessen. Uppdraget från våra ägare är att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en effektivare byggprocess.

Nyhetsartiklar