Leverantör

SundaHus i Linköping AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SundaHus erbjuder fastighetsägare ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en lösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

Företagets samtliga miljöbedömningar