Leverantör

Stofix AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Stofix ventilerade tegelfasadsystem är en beständig och energibesparande lösning. 
Fördelar med Stofix fasadsystem jämfört med ett traditionellt platsmurad tegelvägg:

- Fyra gånger snabbare montering förkortar byggtiden
- Fungerande luftspalt utan murbruk i, håller väggen torr
- Helarmerad konstruktion med fiberbetong ger starka fogar
- Inga balkar behövs vid öppningar eller sockelupplag
- Betydligt lägre vikt än traditionellt murad vägg, 40 kg/m²
- Mer utrymme för isolering ger lägre energikostnader
- Tunnare vägg ger mer boyta vid nyproduktion
- Halvering av koldioxidutsläppen jämfört med traditionellt murande
- Stort sortiment av tegel från många olika tegelbruk

Stofix ventilerade tegelfasadsystem är miljöbedömd av SundaHus i klass A och finns registrerad i BASTA.

Brandgodkänd SP Fire 105 (även med PIR-isolering)

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video