Leverantör

STENI Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

STENI Sverige marknadsför och säljer STENI-produkter i Sverige.

STENI AS är en internationell koncern med cirka 130 anställda. Dotterbolag finns i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Nederländerna.

Produktionsanläggningen finns i Norge, i Lardal kommun, söder om Oslo där fasadskivorna för den norska och den internationella marknaden tillverkas.

I övriga Europa, USA och Kanada finns samarbetsavtal med distributörer som marknadsför och säljer produkterna.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från

Video