Leverantör

Stabtech AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Stabtech utför med hjälp av expansionsinjektering tätningar mot vatten samt åtgärdar sättningsskador. Den fördelaktiga metoden kan appliceras i alla formen av fastigheter, grundkonstruktioner eller infrastruktur.

Företagets samtliga miljöbedömningar