Leverantör

SSAB EMEA AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SSAB är ett globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Stål med förbättrade svetsegenskaper

Stål med förbättrade svetsegenskaper

SSAB har lanserat ett nytt konstruktionsstål, Strenx® 1100 Plus som är ett varmvalsat, höghållfast stål och utvecklat för att ge ett enastående svetsnings- och bockningsresultat. Stålet ger starkare svetsfogar vilket bidrar till lättare men starkare konstruktioner med ökad prestanda inom exempelvis lyft- och transportsektorerna.