Leverantör

Sonova Nordic AB/Phonak

Produkter

Företagsbeskrivning

Phonak, en del i Sonova-gruppen, är en global leverantör av hörsellösningar. Sonova Nordic AB marknadsför och säljer Phonak hörapparater och trådlösa hörselprodukter, Roger, i Sverige.

Nyhetsartiklar