Leverantör

Söderhamn Innovation KB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företagets tyngdpunkt ligger i dag på nödöppnare för utrymningsdörrar men har även Grepper fathanteringsutrustning för oljefat.

Företagets samtliga miljöbedömningar