Leverantör

Smurfit Kappa Lagamill AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Upplöst genom fusion 2018-05-03 med Smurfit Kappa Sverige AB Företaget tillverkar papper och papp. Företaget förädlar själva eller vidarelevererar till konverteringsindustrin.