Leverantör

Saferoad Smekab AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Sortimentet omfattar gatu- och parkmöbler, cykelställ, cykelgarage, väderskydd, räcken, staket, bilspärrar, pollare o d.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Nyhetsartiklar

Utomhusgym för stadsmiljöer

Utegym för stadsmiljöer

Smekab Citylife har utökat sin produktportfölj med City Art Gym, ett utegym med träningsredskap utformade som konstnärliga skulpturer. Utegymmet är speciellt anpassat för offentliga miljöer där ett vanligt utegym inte passar eller ryms, t ex i stadsmiljöer, torg, innergårdar eller skolgårdar.

Automatisk cykelpump utan el

Automatisk cykelpump utan el

Smekab Citylife har lanserat en ny automatisk cykelpump vid namn CANAIR. Cykelpumpen drivs av kvävgas och behöver därför ingen elanslutning vilket gör den mycket flexibel och lättplacerad vid exempelvis cykelparkeringar, resecentrum eller längs cykelvägar.