Leverantör

Sluta Gräv AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sluta Gräv erbjuder markskruvar för infästning av altaner, staket, parkbänkar och bullerplank, skyltar m m utan gjutning eller betongplintar.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Sluta gräv

Sluta gräv

Sluta gräv är markskruvar för infästning av staket, altaner, skyltar, flaggstänger, bänkar m m som monteras utan behov av gjutning eller betongplintar.