Leverantör

SkorstensFolket Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har funnits i snart 50 år och har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige. Företaget är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Renovering av skorstenar, ventilationskanaler och imkanaler är våra specialiteter. Vi säljer också skorstenar och utför arbeten vid nybyggnation.

SkorstensFolket har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex®, som är kompositrör för relining av ventilations- och imkanaler. VentilFlex® och FuranFlex® installeras i 34 länder över hela världen. Genomslaget har blivit stort även i Sverige. Totalt har mer än 300 000 meter VentilFlex® och FuranFlex® installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex® och VentilFlex® installeras snabbt och smidigt utan håltagningar eller andra ingrepp i fastigheten. FuranFlex® och VentilFlex® är väldokumenterade och brandbeständiga. FuranFlex® används främst vid renovering av skorstenar, men är också typgodkänt för ventilationskanaler och imkanaler. VentilFlex® är vår lösning för tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilations- och imkanaler.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå har vi skapat branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör®. Vid både nybyggnation och renovering av skorstenar lämnas 10 års garanti på arbete och material. Vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler är garantitiden utökad till 25 år.

Tel Göteborg: 031-91 28 00
Tel Stockholm: 08-651 79 00

Video