Leverantör

Sioo Woodprotection AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sioo Wood Protection är tillverkare och försäljare av system för impregnering och sanering av trä som baseras bl a på kisel.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

SiOO:X Förbehandlad gran

Förbehandlat SiOO:X virke

SiOO:X utökar sitt produktsortiment med förbehandlat virke för altaner, fasader o d. SiOO:X träskyddssystem bygger på kiselteknologi som skyddar virket samtidigt som det får en vacker grå yta. Träskyddet finns sedan tidigare för efterbehandling av altaner, bryggor, trämöbler och annat trä utomhus men finns nu även som ett förbehandlat virke färdigt att användas.