Leverantör

Setra Trävaror AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en av de ledande aktörerna i Europa.
I koncernen ingår åtta sågverk, två förädlingsenheter – varav en finns i Storbritannien, huvudkontor och försäljningskontor i Sverige samt sju olika försäljningskontor utomlands.

Setra ägs till 50 procent av Sveaskog och 49,5 procent av skogsägarföreningen Mellanskog och 0,5 procent ägs av ca 1500 aktieägare. Setra är medlem i Skogsindustrierna.

Företagets samtliga miljöbedömningar