Leverantör

SealEco AB

Produkter

Företagsbeskrivning

SealEco är en tillverkare av EPDM-gummiduk för olika tätskiktslösningar och med mer än 50 års erfarenhet inom produktkunskap, erfarenhet och behovsanalys. Företaget har en bred referensportfölj med installationer i krävande miljöer på flera platser i världen.

Förutom att tillhandahålla olika tätskiktslösningar för byggnader så erbjuder företaget skräddarsydda tätskiktslösningar för dammar, reservoarer, kanaler och övertäckningar anpassade efter behov. SealEco ger full support och service under hela projektet.

SealEco har höga krav och värderingar i det dagliga arbete. Företagets mål är att ha minimal påverkan på miljön genom dess produktion och produkter. företaget ger deras partners full support genom ett effektivt lagarbete, både inom och utanför organisationen och målsättningen är att leverera kvalité i allt.

SealEco är en del av Nordic Waterproofing Group och har över 1000 anställda.

Företagets samtliga miljöbedömningar