Leverantör

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc

Produkter

Företagsbeskrivning

Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls.

Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Alla våra produkter och system är noggrant testade och prövade.

Vi erbjuder byggbranschens olika aktörer Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den franska Saint-Gobain-koncernen med mer än 179 000 anställda. I Sverige bidrar ca 850 anställda till en omsättning på drygt 3 miljarder SEK.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från

Video

Nyhetsartiklar

Gyprocs innerväggskonstruktion SlimWall frigör golvyta

Slimmade väggar som ger ökad boyta

Gyprocs nya slanka innerväggskonstruktion SlimWall beräknas frigöra 1 m² / 20 löpmeter vägg vilket med dagens kvadratmeterpriser innebär både en ekonomisk och ytmässig vinst. Väggen är icke-bärande och kan användas både vid ny– och ombyggnation.