Leverantör

RZ Olda Innovation AB

Produkter

Företagsbeskrivning

All utveckling och större delen av tillverkningen sker i Göteborg. Ungefär hälften av produktvolymen går idag på export, främst till Europa.
I Sverige finns de flesta av standardprodukterna tillgängliga genom de olika beslagsgrossisterna.

Olda Innovation firade 30-års jubileum under 2015 och är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.
De flesta av Oldas produkter är Byggvarubedömda.

Sedan 2015 ingår Olda Innovation i RZ gruppen. www.rzg.se

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video