Leverantör

Ruukki Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ruukki Construction erbjuder hållbara produkter såsom stomkonstruktioner, sandwichpaneler och fasadbeklädnad – inklusive projektledning från projektering till färdig byggnad.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video

Nyhetsartiklar

Håll koll på snöbelastningen

Håll koll på snöbelastningen

Ruuki Roof Sensor är ett nytt sensorsystem anpassat för Ruukkis bärande takplåt. Sensorsystemet övervakar mängden snö på taket och skickar ut en varning när belastningen blir för stor och snön behöver skottas bort.