Leverantör

Rodab AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Likvidation beslutad 2018-03-14. Produkter för lagerlogistik, mobila transportlösningar, källsortering eller restmaterialhantering.