Leverantör

Rockfon/Rockwool AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Rockfon, fd Roxull Akustik, är en del av ROCKWOOL International A/S i Danmark, en av världens största producent av stenullsprodukter.

Rockfon undertakslösningar ger många designmöjligheter och uppfyller höga tekniska krav inom bl a akustik, brandsäkerhet, fuktmotstånd, hygien, rengöringsvänlighet och ljusreflektion.

Produktsortimentet omfattar flera olika ytor, kantutföranden och modulstorlekar, vilket ger många designmöjligheter.

Rockfon har uppnått Cradle to Cradle v3.1-certifiering på brons- och silvernivå för 90 % av de Europatillverkade produkterna.

CAD/BIM

Cad-filer/BIM-objekt

Video