Leverantör

RMIG Sweden AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Perforerad plåt kan bl a användas för buller- och viktreducering, ventilation, filtrering, som en dekorativ yta, innertak- och fasadbeklädnad, akustikpaneler, lampor, hyllor, avskärmning, trappor samt som halkskydd på golv.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video