Leverantör

Renluftsteknik i Göteborg AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Renluftsteknik har sedan starten 1982 utvecklat system och produkter för effektiv luftrening.
Ozonfri jonisering av luft eliminerar partiklar, damm, lukter i inomhus miljö.
Jonisering har även stor påverkan på bakterietillväxt, mögelpåväxt samt luftburen smitta/virus.

Produkterna används bl a inom bygg, industri, fastighet, tillverkningsindustri som alla genererar partiklar, damm och lukter. Reducerar bakteriespridning ex. förskolor, skolor och sjukhus. Minskar kraftigt allergiska reaktioner.

Våra kunder finns t ex inom bygg, restaurang, industri, fastighetsförvaltning, kommuner & landsting.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video