Leverantör

Recess AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar produkter av fiberbetong för lätta och tunna betongkonstruktioner. Som används för bland annat balkonger, väggar och socklar.