Leverantör

Ranaverken AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ranaverken är en stålbyggnadsentreprenör som behärskar hela kedjan från konstruktion, tillverkning och montage av en vädertät byggnad av stål.

Ranaverken konstruerar, producerar och utvecklar produkter inom två affärsområden:
Stålbyggnad - stålbyggnader, stålstommar och fackverksbalkar
Lantbruk - tankvagnar, omrörare och pumpar för gödselhantering

Med mer än 100 anställda och en verksamhet som vilar på 50 års erfarenhet står vi på en solid grund.

Att vi dessutom har högsta kreditvärdighet gör att vi kan agera långsiktigt i våra satsningar. Stabiliteten är något som gagnar vår relation till både kunder och leverantörer.

Vare sig vi åtar oss del- eller totalentreprenad eller hjälper våra kunder med prefabricerade stommar och fackverksbalkar finns det ett stort inslag av individuellt anpassade lösningar.

Ranaverken:
Har EG-intyg för tillverkningskontroll Certifikat EN 1090-1.
Är miljöcertifierade enligt ISO-14001.
Är godkända för SBS-anslutning, enligt certifieringsregler D för montering av stålbyggnader.
Har kvalitetscertifierad svetsning för dimensionering och tillverkning av fackverksbalkar samt bärverksdelar och byggsatser av stål.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video