Leverantör

QuietPod Scandinavia AS

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utvecklar mobila rumslösningar för användning i kontorslandskap, bibliotek och andra offentliga miljöer.