Leverantör

Plastinject AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Plastinject Watersystem utvecklar och marknadsför produkter för hantering och återvinning av dag- och regnvatten som t ex dagvattenmagasin, gräs- och markarmeringsnät, filtermagasin och dräneringsceller.