Leverantör

PipeLife Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

PipeLife Sverige är en del av PipeLife International med säte i Österrike. Företaget finns representerat i 26 länder.

Produktsortimenten omfattar följande områden:
Markavloppssystem inklusive brunnar
Dräneringssystem
Infrastrukturssystem
Tryckrörssystem
Inomhusavloppssystem
Kabelskyddssystem
Infiltrationssystem

PipeLife Sveriges produktion är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive 14001.