Leverantör

PIIGAB, Processinformation i Göteborg AB

Företagsbeskrivning

Utvecklar och marknadsför programvara och hårdvara för kommunikation, datainsamling och spårbarhet för användning inom t.ex. fastighetsautomation och övervakning av energiförbrukning i fastigheter, industrier och fjärrvärmenät.

Företagets samtliga miljöbedömningar