Leverantör

Paroc AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Parocs produkter tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa, och är en del av Owens Corning.

Vårt erbjudande inom Byggisolering täcker ett brett utbud av produkter och lösningar för alla typer av byggnader och används främst för värme-, brand- och ljudisolering av tak, vindsbjälklag, källartak, väggar, bjäklag och grunder.

Vårt erbjudande inom Teknisk isolering inkluderar värme-, brand och ljudisolering för VVS-system, processindustri, marin- och offshore-industrin samt en stor mängd kundspecifika lösningar.

Företagets samtliga miljöbedömningar

CAD/BIM

Bim-objekt från
Cad-filer/BIM-objekt

Video

Nyhetsartiklar

Paroc Natura Lana Koldioxidneutral isoleringsskiva Stenull

Koldioxidneutral isoleringsskiva

Paroc har lanserat en ny koldioxidneutral isoleringsskiva där tillverkningstekniken och en hög andel återvunnen stenull leder till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i tillverkningsskedet. Resterande CO₂-utsläpp kompenseras via ett verifierat utsläppningsminskningsprogram.