Leverantör

O-Profil Plåt i Skurup AB

Företagsbeskrivning

Vi tillverkar uteslutande kundanpassade plåtprodukter. Ofta handlar det om fasadbeklädnad, lätt-, krönbalkar, rännor, rör, beslag och bleck.