Leverantör

Northcone AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vi utvecklar krocksäkra belysningsstolpar med målet att förbättra trafikmiljön och skapa säkrare vägar. Med vår unika 3D-rullformning och vår innovativa produktdesign gör vi eftergivliga men starka belysningsstolpar. Våra produkter bidrar med ökad trafiksäkerhet, låg livscykelkostnad och gör ett minimalt avtryck i vår gemensamma miljö.

Produkterna inriktar sig på 2 segment; Krockstolpar och Gatu- & Parkstolpar.

Krockstolpar

En helt ny typ av HE (high energy) krockgodkända belysningsstolpar i längderna 8-12 meter, med eller utan armar. Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som låg livscykelkostnad och väsentligt reducerad miljöpåverkan.

Stolpar för parker och lokalgator

Miljövänliga, eftergivliga och NE (non-energy) certifierade belysningsstolpar för parker, GC-vägar och lokalgator. Alla stolparna har samma koniska design och unika fördelar som låg livscykelkostnad och väsentligt reducerad miljöpåverkan. Stolparna finns med och utan arm.

Samtliga våra park- och gatustolpar kan även fås pulverlackade eller termoplastade.

Vårt ansvar slutar inte med leveransen. Vi följer våra installationer och utvecklar kontinuerligt våra produkter i samråd med dig.
  • Krockvänliga stolpar med innovativ design
  • Låg materialåtgång och minimal miljöpåverkan
  • Låg vikt, snabb och enkel installation
  • Låg livscykelkostnad ger god ekonomi
  • 20 års produktgaranti

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video