Leverantör

Norrlands Trähus AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Vi på Norrlands Trähus tillverkar och levererar husstommar med väggar, bjälklag och takelement i trä, till villor och flerbostadshus. Vår målsättning är att vara den kvalitetsledande tillverkaren av stomkomponenter i Sverige. När du köper husstomme av oss får du inte bara väggar och tak, utan ett byggsystem i hög kvalitet och låga driftskostnader. Vi är specialister på att serietillverka trähuskomponenter i block för snabbt och enkelt montage på plats.

Vår vision att vara ”stommen" i ditt projekt, vilket exempelvis innebär att vi gärna vill vara din samarbetspartner under hela processen – från beställning till färdigt hus. Med en effektiv och lyhörd organisation försöker vi tillgodose dina önskemål i varje enskilt projekt. Du ska självklart kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med hög kvalitet. Vi värdesätter långvariga kundrelationer och ett samarbete med oss ska kännetecknas av gedigen kompetens, stort engagemang och trygghet.

I vårt åtagande ingår att konstruera, tillverka och leverera ytterväggar, bjälklag och tak samt övriga bärande stomkomponenter på husstommen. Utifrån arkitektritningar tar vi fram projektanpassade tillverknings- och montageritningar för hustillverkning i serie.

Norrlands Trähus AB är ett jämtländskt företag med ca 65 anställda. Vi startade 2001 och har två moderna och miljöanpassade produktionsanläggningar utanför Östersund; en i Hammerdal och en i Strömsund.

 

Video