Leverantör

Normada AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget tillverkar 3D-printade möbler av cellulosafibrer från PEFC-certifierat skogsbruk.

Nyhetsartiklar