Leverantör

Nordiska Skorstensprodukter AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Sedan 1964 har företagets sortiment av produkter anpassats till nya bränslen, effektivare eldstäder och nya ventilationssystem. Idag tillhandahåller Nordiska Skorstensprodukter eldstäder, brasvärmetillbehör och CE-märkta skorstenssystem i metall och prefabricerade block samt renoveringssystem med insatsrör, keramisk massa och tillbehör för reparation av rök- och ventilationskanaler.
Tillverkning och produktion sker enligt ISO 9001, certifierat av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.