Leverantör

NORDIC door ab

Produkter

Företagsbeskrivning

Svensktillverkade rullportar med hög öppningshastighet avsedda för gång- och fordonstrafik i högtrafikerade inner- och ytterväggsöppningar. Portarna kan användas för avskiljning av temperatur- och hygienzoner i t ex industrier, lager, butiker och transportörssystem. Portarna är konstruerade och dimensionerade för att ge minimal underhålls- och driftskostnad.
Temperaturområde: –25 upp till +60 °C.
Portarna uppfyller Byggvarudirektivet 89/106/EEG (SS-EN 13241-1).

Typer:
Inomhusportar
NORDIC 344-safe för högtrafikerade öppningar i innerväggar.
NORDIC 344-inox för öppningar i innerväggar med höga hygienkrav.
NORDIC 350-basic för måttligt frekventa öppningar i innerväggar.
NORDIC 360-exit med avancerat nödöppningssystem
NORDIC 500 för små och medelstora öppningar i inner- och ytterväggar.
NORDIC 1000 för stora öppningar i inner- och ytterväggar.

Fasadhusportar
NORDIC EFA spiralrullport för industriapplikationer.
NORDIC Thermoteck metallrullport för stora öppningar med låg öppningsfrekvens.
NORDIC SW tjock, PUR-isolerad takskjutport för uppvärmda lokaler
NORDIC 500 för små och medelstora öppningar i inner- och ytterväggar.
NORDIC 1000 för stora öppningar i inner- och ytterväggar.

Maskinskyddsportar
NORDIC 344-protec för skydd mot buller, damm och svetsstänk.
NORDIC 344-protec Rollback har portrullen placerad på portens baksida för ökad personsäkerhet och säkrare inlastning vid verktygsbyte.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION – FUNKTION
Portblad
Portbladen (gäller ej 344-basic som har ett enklare portblad) är tillverkade av kraftig, 2 mm, mono-/multifilament-väv (NORDIClean) av polyester, med slittålig, smutsavvisande PVC-beläggning för höga hygienkrav. Väven är UV-stabiliserad, antistatbehandlad (kolfibertrådar) och bullerdämpande (Rw=25 dB).
Portbladet är extremt tåligt mot slitage och mekanisk påverkan och kan levereras med eller utan sömlöst insvetsat siktfält av transparent PVC. Standardkulörer är blå eller ljusgrå, som tillval även orange, gul eller röd.

Karm och bottenprofil
Samtliga portar, utom 344-inox, som levereras i rostfritt stål, har karmar, bottenprofil och kåpor helt i anodiserad aluminium. Karmarna på 344-modellerna är extremt platsbesparande, endast 80 mm breda.

Öppningshastighet
Som standard har portarna NORDIC DRIVE drivmaskineri med vektorstyrning, ställbar öppningshastighet upp till 2,5 m/s samt mjukstart och mjukstopp. Matningsspänning 1×230 V.

Utbalanseringssystem
NORDIC 500 och 1000 är försedda med ett patenterat utbalanseringssystem med kraftiga fjädrar som balanserar ut portbladets vikt och sträcker ut portbladet så att det tål stora tryckskillnader. Den patenterade konstruktionen gör att fjädrarna bara vrids ca 2 varv, vilket ger fjädrarna en mycket lång livslängd. Utbalanseringen gör också att portarna enkelt kan frikopplas och öppnas manuellt.
NORDIC 344 kan som tillval utrustas med en nödvev för manuell öppning av porten. Alla portar med NORDIC DRIVE kan också utrustas med UPS batteribackup så att portarna kan öppnas även vid strömbortfall, i t ex öppningar som kan komma att användas vid utrymning. Styrningen kan också programmeras så att portarna öppnas helt automatiskt vid brandlarm eller strömavbrott.

Manövrering
Samtliga portar levereras som standard med tryckknappar för öppning och automatisk stängning (inställbar). Som tillval finns en mängd impulsdon för öppning av porten, t ex dragrepskontakter, radar-, rörelsedetektorer, radio med hand- resp fordonssändare, slingdetektorer för fordonstrafik, fotoceller samt hel- eller halvautomatiska sluss-system och trafikljusfunktioner.

Säkerhetsutrustning
Portarna levereras som standard med en reverserande klämskyddslist i portbladets underkant och en säkerhetsfotocell i portöppningen. Som tillval finns bottenprofiler med BRX-funktion som skyddar porten vid en kollision (ej lämpligt vid stora tryckskillnader).

MÅTT

   Nordic 344  Nordic 500  Nordic 1000
 Min mått1) mm  500×500  1650×1500  2000×2200
 Max mått1) mm  3500×3500  4000×4000  6000×60002)

1) Dagermått (B×H)    2) Max 32 m2

Vägledning vid projektering
Kompletterande information kan erhållas på företagets webbplats eller vid mail- eller telefonkontakt.
Portarna kan även tillverkas i specialutförande, anpassade som maskinskyddsportar (även i bredder upp till 13 m för t ex sågverk), med specialportblad för aggresiva miljöer, högtemperatur-zoner eller elektrostatiskt skyddade miljöer (s k ESD-godkända portar).

Företagets samtliga miljöbedömningar