Leverantör

Nässjö Takstolsfabrik AB

Produkter

Företagsbeskrivning

I företagets produktsortiment ingår både standardkonstruktioner samt kundspecifika lösningar. Tillverkning sker utifrån kundens behov.
Bland kunderna återfinns både små och stora byggentreprenörer, byggvaruhandeln, privatpersoner och husfabriker.

Företagets samtliga miljöbedömningar