Leverantör

Murma Byggmaterial AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Verksamheten är uppdelad i tre områden:

MURVERKSPRODUKTER: armering, balkar till skalmurar, fästdon, grundplåt, murkramlor och murningsredskap. Ett brett sortiment som förebygger murverksskador.

PUTSPRODUKTER: putssystem, färger, sturkturfärger och spackel, verktyg och tillbehör. I sortimentet ingår ett flertal oorganiska tunnputser och lagningsbruk både för nybyggnad och renovering.

TEGELPRODUKTER: handslaget fasadtegel, golvtegel, marktegel, taktegel samt kalkbruk. Ett sortiment avpassat för renovering av byggnader med kulturhistoriskt värde.

Företagets samtliga miljöbedömningar