Leverantör

Moelven Wood AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Moelven Wood AB är leverantör av träbaserat bygg-, interiör-, och skivmaterial till svensk industri och bygghandel. Den egna produktionen kompletteras med produkter såsom skivmaterial och specialträ.

Video

Nyhetsartiklar

Extra bred ytterpanel, Moelven Limträpanel. Foto: Lipkin

Extra bred ytterpanel

Moelvens nya limträpanel är en extra bred ytterpanel avsedd för liggande montering. Limträpanelens uppbyggnad med lameller gör att ytterpanelen trots sin bredd inte kupar sig.