Leverantör

Modern Betongteknologi Scandinavia AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Ett företag specialiserat på material och maskiner för produktion av framtidens industrigolv.

Modern Betong har ett flertal världsledande samarbetspartners inom betongteknologin. BASF är Modern Betongs leverantör av golvläggningsmaterial, reperationsbruk samt membranhärdningsvätskor.

Multiquip och Bartell är våra leverantörer av glättningsmaskiner och övriga maskiner för utläggning av betonggolv.

Modern Betong får således kontinuerligt del av nya rön och innovationer i form av nya produkter från de amerikanska, japanska och europeiska marknaderna.

Företagets samtliga miljöbedömningar

Video