Entreprenör, Leverantör

Mistral Gruppen AB

Företagsbeskrivning

Vi erbjuder ett komplett program rörande fönster och fasadrenovering. Vår långa erfarenhet, goda kundrelationer, medarbetarnas kompetens, engagemang och kreativitet samt höga miljö- och kvalitetskrav är grunden för vår framgång och starka konkurrenskraft. Mistrals skräddarsydda beklädnadssystem och utbytesbågar i aluminium med energisparglas för utvändigt fönsterunderhåll har funnits i över 20 år och monteras på mer än 20.000 fönster årligen i Sverige.