Leverantör

Mil-tek Sverige AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Internationell leverantör av lösningar för avfallshantering. Tillhandahåller lösningar för komprimering av olika typer av fraktioner såsom kartong, plast, papper, aluminiumfolie, frigolit (EPS), blandat avfall, burkar och dunkar.