Leverantör

Mahrs Cementgjuteri eftr HB

Produkter

Företagsbeskrivning

Tillverkning av betongvaror och återförsäljning. Dräneringsrör och dräneringsslang. Dagvattenbrunnar i betong och PVC. Kantelement av cellplast till grunder. Cellplast isolering. Armeringsjärn och Armeringsmattor. Leca Murblock. Murcement