Leverantör

LKAB Berg & Betong AB

Produkter

Företagsbeskrivning

LKAB Berg & Betong producerar och säljer produkter av förädlad gråberg, tillverkar sprängämnen samt utför arbeten inom bergsförstärkning

Företagets samtliga miljöbedömningar