Leverantör

Ljunggrens Stuck AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget utför alla typer av stuckarbeten som kupoler, friser, gesimser, pelare, gipslister, rosetter, stuckutsmyckningar på fasader, brandtätningar samt gipsputsning.