Leverantör

Lindec, AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Företaget hjälper till att välja rätt typ av betonggolv och hårdbetong, med hänsyn till slitbeläggningens krav och de krav som kunden har på betonggolv eller maskiner.

Vår vision är att vara den kompletta leverantören som tillhandahåller betonggolvsspecialisten med allt som behövs för att producera ett plant golv av högsta kvalitet.

Företagets samtliga miljöbedömningar