Leverantör

Lindborg & Söner AB

Produkter

Företagsbeskrivning

Lindborg & Söner levererar limträkonstruktioner och prefabricerade vägg- och takelement för behovsanpassade bygglösningar i t ex villor, ridhus, lantbruksbyggnader, bilhallar, industrier, sporthallar till skolor. Även Ankarbalken kantelement av isolerad betong.